Späť na zoznam správ

Porovnanie návštevnosti alpských krajín v zimnej sezóne 2016/17


Z investičného pohlad Návštevnosť alpských krajina je jedným z kľúčových Parametrovo, ku ktorým je potrebne prihliadať pri Zhodnotenie investičného potenciálu obstaraním Nehnuteľnosti v Alpách. Ak uvažujete o následnom prenájme nehnuteľnosti v Alpách, bude turizmus v danej krajine alfou a omegou vášho rozhodnutia o obstaranie alpskej nehnuteľnosti a následných hodnôt návratnosti investície.

Analýza návštevnosti alpských krajín v zimnej sezóne 2016/17 jasne ukazuje obľúbenosť jednotlivých krajín. Počet návštevníkov v porovnaní s minulými rokmi rastie a všetko nasvedčuje tomu, že tento trend sa v najbližších rokoch nezmení. To samozrejme pozitívne ovplyvňuje možnosti v oblasti prenájmu nehnuteľností.

Je zaujímavé porovnať celkovú hodnotu počtu návštevníkov jednotlivých alpských krajín a pomer domácich a zahraničných turistov. Z pohľadu celkového počtu turistov môžeme alpské krajiny rozdeliť na dve skupiny.

Francúzsko a Rakúsko vykazujú podobný počet návštevníkov, ktorý sa pohybuje okolo 60 miliónov turistov v priebehu zimnej sezóny. Ak sa na tieto údaje pozrieme z pohľadu počtu obyvateľov daných krajín, tak Rakúsko (8,5 mil. obyvateľov) dokáže prilákať takmer sedemnásobok turistov.
Najnavštevovanejšia krajina Európy je Francúzsko, ktoré ponúka množstvo turisticky atraktívnych oblastí, a alpské oblasti na východe sú jedným z pilierov francúzskeho turizmu. V kombinácii s veľkým množstvo domácich turistov sa jedná o krajinu s najväčším počtom turistov v zimnom období v rámci alpských krajín.
Investičný potenciál alpských krajín dokresľuje Taliansko a Švajčiarsko, kde sa celkový počet turistov v zimnej sezóne pohybuje nad hranicou 30 milión. 

Nájdite si svoju nehnuteľnosť

Späť na zoznam správ