Postup pri kúpe nehnuteľnosti a možnosti financovania


Občania Slovenskej republiky môžu vzhľadom k členstvu v Európskej únii zaobstarať nehnuteľnosť vo Francúzsku bez väčších komplikácií. Proces kúpy nehnuteľnosti sa riadi podľa francúzskeho právneho poriadku a typu nehnuteľnosti, do ktorej sa kupujúci rozhodne investovať.
Z investičného pohľadu Francúzsko ponúka zaujímavú príležitosť obstarania nehnuteľnosti v takzvaných leaseback programoch. O čo ide?

Je to štátom podporovaný program s cieľom podporiť výstavbu nehnuteľností a zároveň zabezpečiť ich celoročné využitie pomocou následného prenájmu. Kupujúci zaobstará nehnuteľnosť za výhodnejších podmienok (väčšinou sa jedná o odpočet DPH), ale musí súhlasiť s prenájmom nehnuteľnosti na vopred stanovenú dobu (cca 10 rokov). V priebehu tejto doby môže kupujúci využiť nehnuteľnosť podľa dohody. Väčšinou sa jedná o 4-5 týždňov. Po zvyšok roka bude nehnuteľnosť prenajatá správcovskou firmou za garantovaný ročný výnos (väčšinou sa jedná o cca 5% ročne).
Po uplynutí doby, kedy je nehnuteľnosť prenajatá, môže kupujúci nehnuteľnosť využívať bez obmedzenia.
Samozrejmosťou je tiež možnosť zaobstarať nehnuteľnosť bez nutnosti následného prenájmu, ale ceny sú asi o štvrtinu vyššie v porovnaní s podobnými leaseback nehnuteľnosťami.

Postup pri kúpe nehnuteľnosti 

Trh s nehnuteľnosťami je vo Francúzsku výrazne regulovaný a byrokraticky zaťažený. To znamená väčšiu časovú náročnosť celého procesu obstarania nehnuteľnosti. Na druhej strane je však možné tvrdiť, že byrokratické opatrenia eliminujú potenciálne problémy v priebehu kúpy nehnuteľnosti a chráni tak zúčastnené osoby. Všetky oficiálne dokumenty sú vyhotovené vo francúzštine. Alpine Home zaisťuje preklad do slovenského jazyka a ich právnu analýzu.


 

Stručný postup v bodoch:

  1. Výber nehnuteľnosti
  2. Predkúpna zmluva - podpis zmluvy u notára a kupujúci zloží do notárskej úschovy 10% z kúpnej ceny
  3. Príprava dokumentácie a kontrola - notár pripravuje všetky podklady na vykonanie prevodu nehnuteľnosti a kontroluje potrebné náležitosti
  4. Prevod zvyšnej sumy z kúpnej ceny do notárskej úschovy
  5. Kúpna zmluva - podpis finálnej zmluvy, notár vykoná registráciu do katastra nehnuteľností a následne prevedie peniaze na účet predávajúcehoPoplatky

Jednorazové poplatky, ktoré súvisia s obstaraním nehnuteľnosti vo Francúzsku, hradí kupujúci. Ich výška sa u bežných nehnuteľností pohybuje okolo 9% z kúpnej ceny nehnuteľnosti. U leaseback nehnuteľností dosahujú tieto poplatky nižšie hodnoty, preto je tento nástroj na podporu investícií do nehnuteľností velice využívaný. Avšak ako už bolo povedané vyššie, táto výhoda znamená aj obmedzený čas využívania nehnuteľnosti majetieľom v priebehu roka.

Možnosti financovania

V súčasnej dobe sú vo Francúzsku hypotekárne úvery poskytované až do výšky 80% z kúpnej ceny nehnuteľnosti. Ak uprednostňujete dohodnutie hypotekárneho úveru v Slovenskej republike, dokážeme pomôcť aj v tejto oblasti.

Nájdite si svoju nehnuteľnosť