Postup pri kúpe nehnuteľnosti a možnosti financovania


Ako občania členského štátu Európskej únie majú občania Slovenskej republiky rovnaké práva a možnosti v oblasti realít ako talianski občania. Kúpa nehnuteľnosti v Taliansku prebieha v porovnaní s priebehom v Slovenskej republike trochu odlišne. Preto je veľmi dôležité, aby boli v kúpnej zmluve uvedené všetky podstatné náležitosti a proces obstaranie talianskej nehnuteľnosti prebehol bez najmenších komplikácií.

Postup kúpy nehnuteľnosti

Celý proces prevodu nehnuteľnosti do osobného vlastníctva je v gescii notára. Ten v spolupráci s realitnou kanceláriou pripravuje potrebnú dokumentáciu a ručí za správnosť prevodu nehnuteľnosti do osobného vlastníctva. Všetky oficiálne dokumenty sú vyhotovené v taliančine. Alpine Home zaisťuje preklad do slovenského jazyka a ich právnu analýzu.


Stručný postup v bodoch:

  1. Výber nehnuteľnosti
  2. Daňové číslo a talianska korešpondenčná adresa - vybavíme za vás spoločne s obchodným partnerom v Taliansku
  3. Rezervačná zmluva - zvyčajne záloha 10-30% z ceny nehnuteľnosti do notárskej úschovy
  4. Príprava dokumentácie - notár pripravuje potrebnú dokumentáciu k prevodu nehnuteľnosti do osobného vlastníctva, za správnosť ručí notár
  5. Prevod zvyšnej sumy z kúpnej ceny do notárskej úschovy
  6. Kúpna zmluva - podpis zmluvy pred notárom, ktorý registruje prevod v katastri nehnuteľností, týmto okamihom prechádza vlastníctvo nehnuteľnosti na nového majiteľaPoplatky

Kupujúci hradí všetky poplatky a dane, ktoré súvisia s obstaraním nehnuteľnosti v Taliansku. Celková výška všetkých poplatkov sa pohybuje okolo 10% z tabuľkovej hodnoty nehnuteľnosti. Tabuľková hodnota býva nižšia ako reálna kúpna cena.
Pokiaľ sa jedná o nadobudnutie úplne nového nehnuteľnosti, je prevodová daň nahradená DPH (10%). K tomu je nutné započítať poplatok za notára (2-3% z kúpnej ceny).

Možnosti financovania

V súčasnej dobe sú v Taliansku hypotekárne úvery poskytované až do výšky 70% z kúpnej ceny nehnuteľnosti. Ak uprednostňujete dohodnutie hypotekárneho úveru v Slovenskej republike, dokážeme pomôcť aj v tejto oblasti.

Nájdite si svoju nehnuteľnosť