Prečo investovať do nehnuteľností v Alpách?


Ak ste v situácii, kedy máte k dispozícii voľné finančné prostriedky, určite premýšľate, akým spôsobom môžete ich efektívne zhodnotiť.

Aktuálna situácia na finančných trhoch je relatívne zložitá a v minulosti využívané postupy a nástroje nefungujú.

Jasným dôkazom je nízka úroková miera, ktorú držia všetky významné finančné inštitúcie. Pekným príkladom spomedzi všetkých je Európska centrálna banka, ktorá stanovila úrokovú mieru pre oblasť eurozóny na hodnotu 0,25%. To sa následne prejaví v celom finančnom systéme a v nastavení ponúkaných finančných produktov, ktoré sú určené na zhodnotenie voľných finančných prostriedkov.
Stále častejšie sa tak stáva, že výsledné zhodnotenie nepokryje ani mieru inflácie. Tým dôjde k znehodnoteniu voľných finančných prostriedkov.

Ako možné riešenie sa ponúka investícia do nehnuteľností. Jedná sa o tradičné a konzervatívny prístup k uloženiu finančných prostriedkov s minimálnym rizikom straty hodnoty. Naopak dochádza k ich ďalšiemu zhodnoteniu.


Prečo investovať do alpských nehnuteľností:

  • Vyššie zhodnotenie voľných finančných prostriedkov
  • Vyššie výnosy z prenájmu nehnuteľnosti (napr. v Rakúsku až 7% p.a.)
  • Vyšší rast cien nehnuteľnosti
  • Ochrana pred zmenami menového kurzu 
  • Stabilnejšie politické a právne prostredie alpských krajín
  • Kvalitnejšia infraštruktúra a kvalitné služby
  • Celoročné využitie nehnuteľnosti a možnosť jej prenájmu
  • Dobrá dopravná dostupnosť

Nájdite si svoju nehnuteľnosť