Späť na zoznam správ

Taliansky realitný trh v roku 2015


Taliansky realitný trh sa nachádza v podobnej situácii ako jeho západný sused - Francúzsko. Všeobecne dochádza k poklesu objemu transakcií, avšak tendencia v jednotlivých sektoroch realitného trhu sa výrazne líši.

Podľa údajov talianskej Finančnej správy došlo k medziročnému poklesu trhu s realitami o 3,6%. Možno však vypozorovať výrazné rozdiely. Transakcie s priemyselnými nehnuteľnosťami sa zvýšili o 10,8%, ale objem transakcií s komerčnými nehnuteľnosťami v sektore služieb klesol o 6,9%. Rezidenčné nehnuteľnosti z pohľadu objemu transakcií zaznamenali medziročne mierny pokles o 1%.

Výrazné rozdiely sa prejavujú aj na teritoriálnej úrovni. Aj naďalej evidujeme pokles v južnej časti Talianska, kde dochádza k medziročnému poklesu realitného trhu s rezidenčnými nehnuteľnosťami o 4,3%. Naopak severná časť vykazuje relatívne konštantné hodnoty a za sledované obdobie došlo iba k miernemu poklesu o 0,3%. Dá sa povedať, že realitný trh na severe Talianska stagnuje.

Oživenie možno pozorovať v strednom Taliansku, kde trh rástol o 1,7%. Avšak pretrváva trend posilňovania realitného trhu v najväčších talianskych mestách. Najväčšiu dynamiku dosahoval trh vo Florencii, kde rástol o viac ako 12%. Napriek tomu je však situácia na talianskom realitnom trhu z pohľadu objemu investícií stále hlboko pod stavom pred finančnou krízou v roku 2008. V roku 2008 predstavoval objem investícií do nehnuteľností v Taliansku 6,6% všetkých investícií do nehnuteľností v Európe. V prvých troch štvrťrokoch roku 2015 sa podiel znížil na súčasných 2,1%.

Nájdite si svoju nehnuteľnosť

Späť na zoznam správ