Späť na zoznam správ

Vplyvy pandémie Covid-19 na trh nehnuteľností v Alpách


Pandémia Covid-19 bude mať s najväčšou pravdepodobnosťou významný vplyv na globálnu ekonomiku. Svetové HDP sa v roku 2020 zníži až o 5%. Jedinečná povaha krízy znamená, že miera oživenia je stále do značnej miery neznáma, ale má potenciálne dlhodobé dôsledky pre náš každodenný život. Pre predstavu, čo Covid-19 môže znamenať pre trhy s nehnuteľnosťami v Alpách, sa tu vrátime k vývoju počas globálnej finančnej krízy a preskúmame, v čom je táto kríza odlišná.

Jeden z hlavných rozdielov medzi krízou Covid-19 a globálnou finančnou krízou spočíva v tom, že vlastníci sú teraz všeobecne menej zadĺ6ený ako pred globálnou finančnou krízou. Preto je pravdepodobné, že dôjde k nižšiemu počtu vynútených predajov nehnuteľností. Všeobecne možno povedať, že v rokoch 2000 až 2008 len 40% kupujúcich nevyužilo ku financovaniu kúpy nehnuteľnosti nejaký úver. Pre porovnanie v rokoch 2010 až 2014 to bol viac ako 80%. Pri nákupoch od 2015-2020 tento podiel opäť klesol na 50%, pretože úvery sa stali výrazne dostupnejšie a lacnejšie.

V dôsledku toho teda očakávame, že počet vlastníkov nehnuteľností, ktorí budú musieť svoju nehnuteľnosť v Alpách predať, bude nižší ako pred desiatimi rokmi. To udrží cenovú hladinu a nedôjde k výraznejšiemu poklesu súčasných cien.

Pandémia Covid-19 narušila cestovanie po celom svete. To bude pravdepodobne prínosom pre letoviská, ktoré sú prevažne ťahané domácim dopytom. Z tohto pohľadu je na tom najlepšie Francúzsko s iba 27% turistov z cudzích krajín, prípadne Taliansko s 35%. Naopak v ohrození je Rakúsko so 66% návštev lyžiarov zo zahraničia. Avšak ak nebudú uzavreté hranice, Rakúsko je najbližšie alpské lyžovanie pre nemeckých, holandských, českých, slovenských či poľských lyžiarov. Turisti budú hľadať pobyty v prírode a z tohto pohľadu sú hory ideálnou voľbou. Ak teda nedôjde k uzatvoreniu hraníc, nájdu si cestou do Rakúska aj lyžiari z okolitých krajín.

Do konca roka 2020 dôjde pravdepodobne k zníženiu objemu transakcií na alpských trhoch. Predpokladáme, že majitelia nehnuteľnosti budú držať svoje nehnuteľnosti a len v najvážnejších prípadoch budú nútení svoje nehnuteľnosti predať. Rozdielna situácia môže nastať v prípade druhej vlny pandémie, u ktorej je historicky dokázané, že ekonomické vplyvy na jednotlivca sú výraznejšie.

Nájdite si svoju nehnuteľnosť

Späť na zoznam správ