Späť na zoznam správ

Vývoj cien rakúzskych nehnuteľností 2019/2020


Ceny rakúskych nehnuteľností aj napriek spomaľujúcej sa ekonomiku naďalej silno rastú. V priebehu roka 2019 sa index cien nehnuteľností v Rakúsku medziročne zvýšil o 3,9%. Na základe údajov od Oesterreichische Nationalbank (OeNB) v roku 2020 aj napriek komplikáciam súvisiacim s Covid-19 došlo predovšetkým v druhom štvrťroku k zrýchleniu medziročnému rastu cien nehnuteľností, kedy index dosahoval hodnoty 5,2%.

Najrýchlejšie rastie priemerná cena nových bytov. V roku 2019 dosiahol rast 8,53%.

Jedným z dôvodov rastu cien je klesajúci ponuka nehnuteľností na predaj, ktorú silno prevyšuje dopyt. V roku 2019 klesol celkový počet bytov schválených k výstavbe v Rakúsku medziročne o 2%. Vyšší dopyt dokumentuje aj zvyšujúci sa objem úverov na bývanie, ktorých celková výška presahuje 120 miliárd EUR. Jedná sa o 5,5% medziročný nárast.

Dôležitým faktorom je tiež vzrastajúci počet zahraničných investorov, ktorí vnímajú rakúske nehnuteľnosti ako bezpečný prístav pre ich investície. Zahraniční investori preferujú najmä Viedeň, Salzburg a alpské regióny. Podiel dopytu zahraničných investorov predstavuje asi 40%.

Tento trend pokračuje aj v roku 2020, kedy Covid-19 ďalej akceleroval záujem o rakúskej nehnuteľnosti, ako dokazuje medziročný nárast cien nehnuteľností v druhom štvrťroku.

Nájdite si svoju nehnuteľnosť

Späť na zoznam správ